ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ
 
Προϊόν που καταπολεμά την θολερότητα στο νερό της πισίνας, που συνήθως προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, αέρα). Η σύνθεση του κατακρημνίζει τα αιωρούμενα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό της πισίνας, που στη συνέχεια αφαιρούνται με το σκούπισμα. Το κροκιδωτικό Global είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. (G-07)

GLOBAL G-07

Κροκιδωτικό

Πολυμερές κροκιδωτικό σε υγρή μορφή, με σπουδαίες συμπηκτικές και κροκιδωτικές ιδιότητες. Ικανό να κατακρημνίσει τα αιωρούμενα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό πισίνας, που στη συνέχεια...

Συσκευασίες

10 Lt, 25 Lt

Περισσότερα