Μηχανικά Προβλήματα Πισίνας

Α/Α
Πρόβλημα
Αιτία
Λύση
1
Μειωμένη παροχή φιλτραρισμένου νερού
Κόσκινο προφίλτρου βουλωμένο
Καθαρίστε το
2
Ανεπαρκής παροχή αναρρόφησης
Η αντλία περιστρέφεται αντίστροφα
Εξακριβώστε ότι η αντλία περιστρέφεται κατά την φορά που δείχνει το βέλος, που είναι χαραγμένο στο σώμα της αντλίας. Αλλιώς αντιστρέψτε την ηλεκτρική σύνδεση (φάσεις)
Βουλωμένες σωληνώσεις αναρρόφησης ή επαναπλήρωσης
Καθαρίστε τες
3
Πολύ γρήγορη αύξηση πίεσης διαρκούντος του κύκλου φίλτρανσης
Δίκτυο εκτόξευσης νερού βουλωμένο ή κλειστό
Εξακριβώστε ότι οι εκτοξευτήρες (jet) δεν είναι βουλωμένοι και η βάνα της γραμμής προώθησης του νερού στους εκτοξευτήρες δεν είναι κλειστή ή μισόκλειστη.
Φίλτρο άμμου στομωμένο. (Σύνηθες μετά από σκούπισμα)
Προβείτε στη διαδικασία πλυσίματος αμμόφιλτρου. (backwash, rinse, filtration)
4
Το μανόμετρο ταλαντεύεται βίαια
Η αντλία παίρνει αέρα
Αποκαταστήστε τα σημεία διαφυγής νερού, σε προφίλτρο και σωληνώσεις αναρρόφησης
Αναρρόφηση μισόκλειστη
Βεβαιωθείτε ότι οι βάννες αναρρόφησης είναι εντελώς ανοιχτές