ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΗ
 
Η ρύθμιση του pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια (7,2-7,6) είναι στοιχειώδης για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού της πισίνας. Διασφαλίζει την  απρόσκοπτη δράση του χλωρίου και αποτρέπει τις ενοχλήσεις σε δέρμα και  μάτια των λουόμενων, τις οποίες μια ανισορροπία του pH μπορεί να προκαλέσει. Τα προϊόντα αύξησης ή μείωσης pH Global, είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Διατείθονται σε υγρή και στερεή μορφή, εξυπηρετώντας κάθε πιθανή ανάγκη.

 

GLOBAL G-04

Μείωση PH Στερεό

Προϊόν σε μορφή κόκκων για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού (απρόσκοπτη δράση χλωρίου κλπ) και για να...

Συσκευασίες

16kg, 25kg, 40kg

Περισσότερα

GLOBAL G-05

Μείωση PH Υγρό

Προϊόν σε υγρή μορφή για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού (απρόσκοπτη δράση χλωρίου κλπ) και για να αποφύγετε...

Συσκευασίες

10Lt, 25Lt

Περισσότερα

GLOBAL G-09

Αύξηση PH Στερεό

Προϊόν σε μορφή κόκκων για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού (απρόσκοπτη δράση χλωρίου κλπ) και για να...

Συσκευασίες

10 kg, 25 kg

Περισσότερα

GLOBAL G-10

Αύξηση PH Υγρό

Προϊόν σε υγρή μορφή για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού (απρόσκοπτη δράση χλωρίου κλπ) και για να αποφύγετε...

Συσκευασίες

10 Lt, 25 Lt

Περισσότερα