Χημικο-βιολογικά προβλήματα πισίνας

Α/Α
Πρόβλημα
Αιτία
Λύση
1
Θολό νερό
Ανεπαρκής φίλτρανση
Ελέγξτε το φίλτρο. Κάνετε «ΠΛΥΣΙΜΟ». Αυξήστε το χρόνο φίλτρανσης. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, προσθέστε κροκκιδωτικό. (Δοσολογία στις οδηγίες κατασκευαστή).
Αυξημένο pΗ
Μετρήστε το pΗ. Αν είναι πάνω απ’ το όριο 7,6 χρησιμοποιήστε διορθωτικό pΗ για την μείωσή του.
Αυξημένα οργανικά κατάλοιπα
Αντιμετώπιση ίδια με: «ερεθισμός ματιών και δέρματος – δυσοσμία».
Σχηματισμός αλγών
Αντιμετώπιση ίδια με: «σχηματισμός αλγών».
2
Σχηματισμός αλγών
Οι άλγες είναι μονοκύτταροι φυτικοί οργανισμοί που αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται ταχύτατα στο νερό, ειδικά σε χλιαρές θερμοκρασίες. Ο γόνος των αλγών εισέρχεται στο νερό με τη βοήθεια του αέρα, της βροχής κλπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν αντιληφθείτε σχηματισμό αλγών ενεργήστε αμέσως. Όσο καθυστερεί η αντιμετώπισή τους τόσο δύσκολα απομακρύνονται.
Εμφάνιση αλγών στους τοίχους και στον πυθμένα με ταυτόχρονο καθαρό και διαυγές νερό
Σταματήστε τη φίλτρανση και προβείτε σε χλωρίωση ταχείας δράσης (shock) με χλώριο 50% ενεργά σε ταμπλέτες (60 gr/m3) προκειμένου για πισίνες με κεραμικά πλακίδια ή 60% ενεργά σε κόκκους (30 gr/m3) για πισίνες καλυμμένες με πλαστική ύλη (liner, vinyl, polyester) ή βαμμένες. Αμέσως μετά προσθέστε ισχυρό αλγοκτόνο (4 Lt/100 m3 νερού), κατανέμοντάς το στις προσβεβλημένες περιοχές απ΄ευθείας. Αφήστε τα προϊόντα να δράσουν για 8ώρες περίπου και στη συνέχεια βουρτσίστε επίμονα τοίχους και πυθμένα. Απομακρύνετε τις νεκρές πλέον άλγες με τη σκούπα αναρρόφησης, στέλνοντας το νερό απ΄ευθείας στην αποχέτευση.
Παρουσία αλγών σε τοίχους και/ή πυθμένα, με ταυτόχρονα θολή και πρασινωπή όψη του νερού
Σταματήστε τη φίλτρανση και προβείτε σε χλωρίωση ταχείας δράσης (shock) με χλώριο 60% ενεργά (30gr/m3). Στη συνέχεια προσθέστε κροκκιδωτικό (1 Lt/100 m3). Αφήστε τα χημικά να δράσουν για 8ώρες περίπου. Ύστερα βουρτσίστε επίμονα τοίχους και πυθμένα. Με τη σκούπα απομακρύνετε τις νεκρές άλγες, στέλνοντας το νερό απ΄ευθείας στην αποχέτευση. Λειτουργήστε τη φίλτρανση συνεχώς, μέχρι να καθαρίσει το νερό και να γίνει διαυγές.
3
Χρωματισμένο νερό
Πράσινο και διαφανές
Χαμηλή αλκαλικότητα
Μετρείστε την αλκαλικότητα και αν είναι μικρότερη των 80 ppm, προσθέστε διορθωτικό αλκαλικότητας για να πετύχετε μια τιμή ανάμεσα στα 120 και 150 ppm (1,8 Kg/100 m3 για αύξηση αλκαλικότητας κατά 10 ppm)
Πράσινο και θολό
Παρουσία αλγών
Όμοια με 2.
Καφετί νερό
Παρουσία σιδήρου ή μαγνησίου στο νερό
Ρυθμίστε το pΗ μεταξύ 7,2 και 7,6 με διορθωτικό pΗ (+) ή (-): (1,5 Kg/100 m3 για μεταβολή (+) ή (-) αντίστοιχα του pΗ κατά 0,2). Εφαρμόστε χλωρίωση ταχείας δράσης (shock) με χλώριο 60% ενεργά (20 gr/m3) και μετά κροκίδωση με κροκιδωτικό (1 Lt/100 m3). Αφήστε τα χημικά να λειτουργήσουν για 8 ώρες περίπου. Στη συνέχεια σκουπίστε τον πυθμένα στέλνοντας το νερό απ΄ευθείας στην αποχέτευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρίχνετε αντιάσβεστο (2 Lt/100 m3) μια φορά την εβδομάδα.
4
Σκουριές – λεκέδες
Διαβρωτικό νερό (pH<7) ή παρουσία διαλυτών μεταλλικών ιόντων στο νερό, όπως σιδήρου, χαλκού, μαγνησίου
Ρυθμίστε το pΗ μεταξύ 7,2 και 7,6 (όμοια με 3γ). Προσθέστε αντι-άσβεστο (όμοια με 3γ). Αν επιμένει το πρόβλημα αδειάστε την πισίνα και προβείτε σε ολικό καθαρισμό όμοιο με αυτόν της ΄΄έναρξης λειτουργίας΄΄.
5
Εναποθέσεις
Σχηματίζονται απ΄τα άλατα ασβεστίου που περιέχονται στο νερό.
Ρυθμίστε το pΗ (όμοια με 3γ). Μια φορά την εβδομάδα προσθέτετε αντισκληρυντικό (0,5 Lt/100 m3).
6
Ερεθισμός ματιών και δέρματος - δυσοσμία
Αυξημένα οργανικά κατάλοιπα (λάδια, ουρία, κλπ). Συνηγορούν στην δημιουργία χλωραμινών
Οξείδωση του νερού με μη χλωριούχο οξειδωτικό ταχείας δράσης, που δρα ενάντια στα οργανικά κατάλοιπα και τις χλωραμίνες (10 gr/m3) κάθε 15-20 ημέρες